استیکرهای بسته ای در طرحهای مختلف

40,000 تومان

هر بسته شامل ۶ ورق با طرحهای دسته بندی شده طبق عکسها هستند

پاک کردن

اطلاعات بیشتر

وزن نامعلوم
طرح

مجموعه ۱, مجموعه ۲, مجموعه ۳, مجموعه ۴, مجموعه ۵, مجموعه ۶, مجموعه ۷, مجموعه ۸, مجموعه ۹